T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / NİLÜFER - Tofaş Fen Lisesi

2018 – 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TOFAŞ FEN LİSESİ OKUL SERVİSİ ÇALIŞTIRMA İŞİ İLANI

İLANIN KONUSU  :

TOFAŞ Fen Lisesi öğrencilerinden isteyenlerin, adreslerinden alınarak Komisyon ve taşımacı tarafından belirlenen güzergâhlarından okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerine, 2018 - 2019 öğretim yılı boyunca geri götürülmek suretiyle, taşımacılığının, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8. maddesi ve Okul Servis Araçları Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, okul servisi çalıştırılması işi ile ilgili istekliler belirlenecektir.

 

İŞİN NİTELİĞİ       :

TOFAŞ Fen Lisesi 2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı okul servis araçları çalıştırma işi yapılacaktır.

 

İŞİN YERİ                :

Bursa/TOFAŞ Fen Lisesi Müdürlüğü

Adresi             : 19 Mayıs Mahallesi Dostluk Caddesi No: 3 Nilüfer / BURSA

Tel No             : 0 224 2622401

Faks No          : 0 224 2622358

Elektronik posta adresi:759587.meb.k12.tr ’dir.

 

ŞARTNAME                        :

            Şartname ve eklerinin onaylı örneği okul idaresinden 03/08/2018 – 10/08/2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak temin edilebilecektir.

 

SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİ          :

            Okul servisi çalıştırılması işinde isteklilerin belirlenmesi Bursa/TOFAŞ Fen Lisesi Müdürlüğünde 14/08/2018 Salı günü saat 14:00’ da yapılacaktır. Dosyalar komisyona 13/08/2018 Pazartesi saat 17:00’ a kadar teslim edilecektir.

 

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

b) Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

ç) Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

       e) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

      f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

 

 

TAŞIMACIYI TESPİT KOMİSYONU

 

 

 

                                 Fatih TÜRK                                  Birsen ERDOĞAN                                Hasan ER

                                Okul Müdürü                             Okul-Aile Birliği Başkanı                          Öğretmen

                              Komisyon Başkanı                                          Üye                                                Üye

 

 

 

 

                                                   Şükriye ÖZKAN                             Mustafa Aykan BAHÇECİK

                                                            Veli                                                             Veli

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 25.07.2018 - Güncelleme: 25.07.2018 17:41 - Görüntülenme: 428
  Beğen | 0  kişi beğendi